Cees Nooteboom

Pjesme o Bašu

B A Š O   I

 

Starac u trščaku izaziva pjesnikovo podozrenje.

On je na putu prema Śeveru ispisuje knjigu očima.

Sama sebe po vodi ispisuje izgubio je učitelja.

Ljubav samo u stvarima od oblaka i vjetra izrezanim.

To poziv je da pośeti prijatelje na rastanku.

Sabor lubanja i usana pod zajohanim nebesima.

Poljubac oka uvijek preveden u provalu riječi.

Sedamnaest sveta brojka u njoj duh zapečaćen.

U probavljenom vremenu mrzne se okamenjeni leptir.

Pri ośeci mermera śakte polomljeni fosili.

Ovuda je pjesnik prošao na svom putu prema Śeveru.

Ovuda je pjesnik prošao zauvijek u beskonačnu prošlost. 

Opširnije...
Share