Bosiljka Pušić

Bosiljka Pušić je rođena 1936. u Ćupriji. Objavila je osam zbirki poezije: Krila iste ptice (1970), Privid igre (1972), Pelin u reveru (1976), Rukom prema snu (1980), Druga voda (1980), Dobošari na trgu (1985), Svođenje reči (1989) i Pepeo i krik (2000); tri zbirke priča: Kavez (1981), Otapanje (1994) i Izlet u Žanjice (2000); nekoliko romana: Otvaranje lutke (1985), Kako preživeti brak (2002, 2003), Naranča i nož (2002), Narančin cvat (2004). Autorica je brojnih knjiga za djecu. Bavi se i slikarstvom. Do sada je izlagala na petnaest samostalnih i trideset grupnih izložbi. Živi u Herceg Novom.