Dragana Tripković

Pjesnikinja Dragana Tripković rođena je 1984. na Cetinju. Poeziju je objavljivala u Crnogorskom književnom listu i časopisu za književnost, kulturu i društvena pitanja Ars, časopisima za kulturu Plima Plus i Sarajevskim sveskama. Poezija Dragane Tripković dio je brojnih antologija savremenog crnogorskog pjesništva. Radi kao novinarka redakcije za kulturu dnevnika Vijesti u Podgorici.

Do sada je objavila dvije zbirke poezije:

Prevarena duša (2004),
Ljubav je kad odeš (2005)