Miloš Živanović

Miloš Živanović je rođen 1976. godine u Beogradu. Član je redakcije Kulturno-propagandnog kompleta Beton. Prije Kubernetesa - priča o pilotu, objavio je pjesničku zbirku  Ignore The Nightmare In The Bathroom, 2006. godine.