Nikola Nikolaids

Nikola Nikolaids rođen je 1977. u Sarajevu. Studije sociologije završio je na univerzitetu Yorke u Torontu, Kanada. Objavio je putopis Koreja: tranzicija iz lošeg u gore, i roman Nunavut. Piše za nedjeljnik Monitor. Živi u Ulcinju i Torontu.