Za Bosnu i Hercegovinu

                                                                         OTVORENI APEL STOTINU 

bosanskohercegovačkih intelektualaca – univerzitetskih profesora,

naučnika, književnika i umjetnika iz zemlje i dijaspore, 

za ubrzanu obnovu cjelovite, multietničke, funkcionalne, održive, prosperitetne i europske države jednakopravnih građana i ravnopravnih naroda demokratske Bosne i Hercegovine 

 

 

Apel se upućuje članicama OUN, NATO, OSCE,

Državama i Parlamentu  Europske Unije, Vijeću Europe,

Komesarima Europske Unije, SAD, Japanu, Organizaciji

Islamske Konferencije (OIC), BRIC – Brazilu, Ruskoj

Federaciji, Indiji i Kini, Upravnom odboru PIC-a, OHR

 

 

 

 

 

Sarajevo, 25. novembar / studeni 2010,

 Dan državnosti Bosne i Hercegovine

 

Dame i gospodo, Vaše ekscelencije,

 

Zabrinuti za sudbinu naše lijepe, ali napaćene domovine, molimo vas da, u ime temeljnih vrijednosti čovječanstva, učinite sve što je u vašoj moći da se obnovi i učvrsti demokratski, multietnički i multikulturalni karakter Bosne i Hercegovine, kao jedinstvene, održive, funkcionalne i prosperitetne europske države.

 

Dejtonsko-pariškim sporazumom (novembar-decembar 1995), pod pritiskom međunarodne zajednice, prekinut je rat u Bosni i Hercegovini (1992-1995). Ta se činjenica neosporno mora cijeniti kao pozitivno dostignuće.

 

Nažalost, sva kasnija događanja pokazala su da je prekid ratnih operacija bio gotovo jedino pozitivno dostignuće tog sporazuma u odnosu na ponovnu uspostavu Bosne i Hercegovine kao funkcionalne demokratske države.

 

Neka od rješenja iz Dejtonsko-pariškog sporazuma, iznuđena imperativom zaustavljanja oružanog sukoba, nisu u skladu sa međunarodnim demokratskim standardima, i pokazala su se kao nepremostiva prepreka u svim aspektima reintegracije Bosne i Hercegovine kao jedinstvene države ravnopravnih građana i naroda.

 

Dejtonsko-pariški sporazum promijenio je i ime naše države, isključivši iz naslova riječ “Republika” koja je, međutim, zadržana u nazivu jednog od entiteta.

 

Legalizovano je stanje uspostavljeno silom i genocidnom politikom i praksom snaga koje su osmislile, otpočele i vodile rat. Formirane su administrativne strukture kakve nemaju uporišta u našoj tradiciji, i koje nisu uobičajene u odnosu na standarde drugih višenacionalnih demokratskih država.

 

Entiteti uspostavljeni Dejtonsko-pariškim sporazumom uglavnom nisu ispoštovali dvije osnovne odredbe toga sporazuma - odredbu o privođenju pravdi i kažnjavanju odgovornih za počinjene zločine, i odredbu o povratku prognanih i izbjeglih u njihove domove.

 

Iz entitetskih struktura nisu odstranjene snage koje su osmislile, započele i vodile rat (onako kako je izvršena denacifikacija u Njemačkoj nakon Drugog svjetskog rata), pa su one ostale politički aktivne i danas.

 

Onemogućavanjem povratka izbjeglih i prognanih promijenjena je nacionalna struktura stanovništva Bosne i Hercegovine.

 

U takvim okolnostima zloupotrebljava se entitetsko glasanje, pa pozicija dezintegracionih nacionalističkih snaga postaje dominantna, dok se uloga demokratskih integrativnih elemenata bosanskohercegovačkog društva u potpunosti degradira i marginalizira. Na taj se način blokira svaka inicijativa da se, poboljšavanjem ustavnih rješenja ili na druge načine, ovakvo neodrživo stanje promijeni u smislu uspostavljanja istinskog, demokratskog, multietničkog i multikulturalnog društva, lišenog diskriminacije i aparthejda po nacionalnoj, vjerskoj, političkoj ili drugoj osnovi.

U prilog našoj konstataciji o neodrživosti ovakvog stanja govori ocjena Europskog suda za ljudska prava prema kojoj je ustavni sistem u Bosni i Hercegovini diskriminatorski i protivan

 

Europskoj konvenciji o ljudskim pravima. I ta ocjena i sve druge pozitivne inicijative u cijelosti se ignorira.

 

Ozbiljni analitičari upozoravaju na teško stanje u svim segmentima života u Bosni i Hercegovini, bez obzira na entitetsku ili nacionalnu pripadnost građana. Entitetske vještacke granice, formirane vojnom silom medjunarodne zajednice po Daytonskom sporazumu, najviše su obezglavile krupna bosanskohercegovačka preduzeca, koja su bila nosioci izvoza roba i

usluga iz zemlje. Tako je njihova glava upravlajanja ostala u jednom, a fabrike u drugom entitetu.

 

Pored lošeg upravljanja rascjepkanom državom u svim sferama vlasti,  nije nikakvo čudo da sadasnji izvoz roba i usluga iz oba entiteta, poslije 15 godina Daytonskog mira, čini tek polovinu predratnog izvoza iz čitave Bosne i Hercegovine, iz 1990. godine. I zato inostranii

dug zemlje eksponencijalno raste.

 

Zato su potrebne korjenite promjene.

 

Očigledno je kako sve upućuje na moguću novu agoniju žitelja Bosne i Hercegovine i moguće novo žarište nestabilnosti, kako u regiji tako i u međunarodnim razmjerama.

 

Unatoč svijesti da se mir i budućnost za Bosnu i Hercegovinu mora kreirati unutrašnjim snagama, mi smo duboko uvjereni da politička situacija u zemlji i sastav zastupnika izabranih na posljednjim izborima (3. oktobar / listopad 2010) nije takav da se bez značajne intervencije međunarodne zajednice mogu uspješno donositi bilo kakve vitalne odluke o potrebnim promjenama postojećeg nedemokratskog i oktroiranog ustava.

 

Najvažniji dokaz za ovu tvrdnju je činjenica da je taj isti oktroirani Ustav, koji predstavlja glavnu prepreku reintegraciji i funkcioniranju Države, usvojen u Daytonu (novembar 1995) pod neposrednim rukovođenjem međunarodne zajednice, koja i danas, sa svojim krupnim Bonskim ovlaštenjima, vrši kontrolu situacije u zemlji.

 

Dejtonski sporazum je potpisan bez znanja naših građana, i sve do danas još nije preveden sa engleskog na jezike kojim govore stanovnici Bosne i Hercegovine. Isto tako, ni legalno Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, države priznate od Ujedinjenih nacija (1992) koje je po važećem Ustavu Države jedino imalo pravo da donese „Odluku“ o potpisivanju Daytonskog sporazuma prije 15 godina, nikada nije donijelo takvu Odluku, a niti Parlamentarna skupština legalne Republike Bosne i Hercegovine.

 

Činjenica da ni cetiri mjeseca poslije provedenih formalno slobodnih izbora, pod dominacijom nacionalistickih snaga, nije formirana vlast, ni Vijece ministara BiH, pokazuje da Daytonska drzava u Bosni i Hercegovini nije sposobna za normalno pravno funkcioniranje, da nije sposobna da štiti ljudska prava svojih građana u zemlji i u inostranstvu i da nije sposobna da stiti ni svoj vlastiti suverenitet od uplitanja susjednih drzava,

 

 

Dame i gospodo, Vaše ekscelencije,

 

Zato smo slobodni da uz ovaj “Otvoreni apel” izložimo  Vama određena politička rješenja i ustavne principe uz koje, prema našem mišljenju, može otpočeti proces obnove cjelovite i jedinstvene, multietničke i multikulturalne, održive i funkcionalne europske države Bosne i Hercegovine, kao jedini ispavan i spasonosan put razrješenja najdublje političke i

egzistencijalne krize u njenoj modernoj povijesti."

 

Prvenstveno smatramo neophodnim osigurati:

 

 1. efikasnu zaštitu zajamčenih ljudskih prava i sloboda, uz garanciju  mogućnosti ostvarivanja istih na čitavom državnom teritoriju bez ikakvih izuzetaka i diskriminacija;

 

 1. instrumente za ostvarivanje kolektivnih nacionalnih prava jednako za sve  građane, sve narode i nacionalne manjine, te pravo na regionalnu i lokalnu samoupravu u skladu sa Europskom poveljom o ljudskim  pravima i Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi;

 

3.         ostvarivanje procesa regionalne suradnje jednako prema svim susjedima,  bez ikakvog

nacionalnog predznaka i bez protekcionizma prema bilo kome (paralelne specijalne odnose entiteta i susjednih država rješavati kao regionalnu prekograničnu suradnju u duhu općeprihvaćene europske  prakse)

 

 

4.         uspostavljanje racionalne i efikasne organizacije državne vlasti na svim nivoima, u skladu sa uvriježenim standardima naprednih demokratskih država, koja će svoj legitimitet izvoditi isključivo iz državnog identiteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine kao države ravnopravnih naroda koji u njoj žive. Pravo nacionalnog veta treba zadržati samo u Domu naroda, koji treba da bude formiran kao istinska garancija ravnopravnosti svih naroda i nacionalnih manjina.

 

 5.        uvjete pod kojima će se intenzivirati i ubrzati procesi priključivanja Bosne i Hercegovine euroatlantskim integracijama.

 

U prelaznom periodu, do donošenja novog Ustava Bosne i Hercegovine, moguće je vratiti pravnu snagu Ustavu Republike Bosne i Hercegovine, prema kojem su održani prvi demokratski izbori (1990) i referendum o nezavisnosti (1992), ili makar one njegove odredbe koje garantiraju mogućnost ostvarivanja premisa citiranih od 1. do 5.

 

 

Ovo treba učiniti što prije, zato što posljednji ustav Republike Bosne i Hercegovine predstavlja i posljednje pravedno, pa prema tome i legitimno ustavno uređenje naše države. Dejtonski model ustava prevodi u ustavnu povelju jedan aneks međunarodnog mirovnog  ugovora koji ne odgovara standardu ustavotvornog akta. Tako se državnopravni status BiH pokazuje kao „ustavna država” koja nema legitimni ustav.

 

 

Po našem mišljenju, u novom Ustavu Bosne i Hercegovine, koji bi dobio europski karakter, trebalo bi ugraditi sljedeća osnovna načela:

 

1. Bosna i Hercegovina je država svih njenih građana i naroda: konstitutivnih naroda Bošnjaka, Srba, Hrvata i ostalih kao nacionalnih manjina, koji u njoj žive. Bosna i Hercegovina je zasnovana na vladavini prava i socijalne pravde, na načelima participativne građanske demokratije, ljudskim i manjinskim pravima i slobodama, zaštiti čovjekove okoline, međunarodnoj suradnji i tržišnoj ekonomiji, kao i na pripadnosti europskim principima i društveno-historijskim vrijednostima;

 

2. izvorna suverenost pripada državi Bosni i Hercegovini i potiče isključivo od svih njenih građana i naroda. Nijedan državni organ, politička organizacija, grupa, pojedinac ili jedan od naroda, ekskluzivno ne može prisvojiti suverenitet ili dio izvornog suvereniteta države i uspostaviti vlast mimo izvornog suvereniteta;

 

3. pravni poredak je jedinstven. Uređenje vlasti počiva na podjeli vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Predstavnički dom vrši zakonodavnu vlast po principu demokratskog odlučivanja, u skladu sa odredbama Ustava. Dom naroda štiti vitalne kolektivne interese svih naroda i nacionalnih manjina podjednako, uz primjenu instrumentarija određenog Ustavom. Izvršnu vlast provodi vlada Bosne i Hercegovine, formirana prema principu kompetentnosti, te na način da odražava i nacionalnu strukturu stanovništva Bosne i Hercegovine, (prema popisu iz 1991.g.). Sudska vlast je neovisna od političkih i bilo kojih drugih utjecaja;

 

 4. funkciju Predsjednika Države obavlja Predsjedništvo kojeg čine Predsjednik predsjedništva i tri člana. Predsjednik i tri člana Predsjedništva biraju se na četiri godine iz redova triju konstitutivnih naroda i iz redova ostalih naroda koji čine stanovništvo Bosne i Hercegovine, na općim izborima za cijelu državu, sa slobodnim pristupom aktivnom i pasivnom pravu glasa za sve građane.

 

5. kontrola državnih granica je u nadležnosti države Bosne i Hercegovine. Jedino država Bosna i Hercegovina odlučuje o državljanstvu svojih stanovnika;

 

6. država Bosna i Hercegovina ima svoje oružane snage, svoju policiju i sigurnosne službe, a i niži nivoi vlasti imaju odgovarajuće policijske snage. Teritorija države Bosne i Hercegovine je nedjeljiva i nikakvim pravnim aktima ne može se dijeliti. Imovina naslijeđena 1991. godine, nakon razdruživanja od SFR Jugoslavije, je imovina države Bosne i Hercegovine.

7. vjerske zajednice su odvojene od države. Nijedna religija ne može se uspostaviti kao državna ili obavezna. Religijski praznici ne mogu biti praznici Države;

 

8. pred Ustavom i zakonom svi su jednaki. Svako ima pravo na jednaku zakonsku zaštitu bez diskriminacije. Pravo na život i imovinu je nepovredivo;

 

9. ekonomsko uređenje u Bosni i Hercegovini počiva na tržišnoj privredi, otvorenom i slobodnom tržištu, slobodi poduzetništva, samostalnosti privrednih subjekata i ravnopravnosti privatne i drugih oblika svojine. Bosna i Hercegovina je jedinstveno ekonomsko područje sa jedinstvenim tržištem roba, rada, kapitala i usluga;

 

10. spoljna politika počiva na opće priznatim principima i pravilima međunarodnog prava i pripada izvornoj suverenosti države;

 

11. odredbama Ustava, kojima se osiguravaju kolektivna nacionalna prava i pravo na regionalnu i lokalnu samoupravu, mora biti osigurana i zaštita od mogućih zloupotreba tih prava u smislu blokade Parlamenta i drugih državnih institucija, odnosno onemogućavanja funkcija države kao cjeline.

 

12. Odredbama Ustava onemogućiti segregaciju u obrazovanju i netrpeljivost prema drugima. Isto tako, obavezati državne organe na svim nivoima za modernu ulogu nauke, obrazovanja, kulture i umjetnosti i njihovo potrebno finansiranje po ugledu na europske razvijene zemlje radi blagostanja građana i njegovanja zajedništva.

 

 

Radi svega izloženog, zahtijevamo da se prije svih budućih razgovora i rasprava o ustavnim promjenama i novom Ustavu osnuje ustavni konvent, u koji će pored predstavnika političkih struktura ući ravnopravno i vanstranačke strukture demokratskog civilnog društva, pa i naša (IA- 14).

 

Zakonom o pripremama novog Ustava i međunarodnoj arbitraži treba regulisati da u slučaju spornih pitanja odluku na ustavnom konventu treba, bez odlaganjaprepustiti arbitraži, sastavljenoj od pravnih eksperata za ustavno pravo, koje će izabrati Upravni odbor PIC-a (Steering Board of PIC). Arbitraža treba da odlučuje na osnovu modernih europskih standarda za višenacionalne države, a ne na osnovu ratom nametnutih rješenja u Daytonskom sporazumu”.

 

Na završetku ovog „Otvorenog apela” pozivamo Vas i molimo da kao članovi parlamentarnih institucija, predsjednici država i premijeri vlada najmoćnijih demokratskih sila svijeta, ne dozvolite sada, u vremenu imperativnih promjena postojećeg i usvajanja novog bosanskohercegovačkog Ustava, da dosadašnje sveopšte zlo nad multietničkom Bosnom i Hercegovinom, iznutra i spolja, ima posljednju riječ ! 

 

(Kao dokaz da su potpisnici prihvatili „Otvoreni Apel”, čuvaju se u Uredništvu Inicijatora Apela u Sarajevu njihovi „ID” brojevi.  Inicijatori Apela, njih 14,  označeni su kao grupa

 (IA – 14). Oni su ovlašteni, u ime svih potpisnika, da potpišu Apel i prateća pisma):

 

S poštovanjem, bosanskohercegovački intelektualci iz zemlje i dijaspore, potpisnici Apela.

 

 

A /  P O T P I S I   I N I C I J A T O R A  „ A P E L A” ( I A - 14 )

 

G. Jakob Finci, dipl. jur.  Dopisni član BHAAAS – BH Američke Akademije za umjetnost i nauku; Predsjednik Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine, Ambasador Bosne i Hercegovine u Bernu, Švicarska

G. Jure Galić, Predsjednik Saveza antifašista i boraca narodno-oslobodilačkog rata, Sarajevo                                                              

                                                         

Doc. dr. Tarik Haverić, Univerzitetski nastavnik  za političke i pravne sisteme BiH, Univerzitet u Zenici

 

Prof. dr. Tomislav Išek, Profesor za modernu historiju BiH, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli

 

G. Milorad Krunić, dipl. ecc., Predsjednik Srpskog kulturnog društva „Prosveta” Sarajevo. BiH

 

Prof. dr. fra Luka Markešić, Predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća (HNV), Sarajevo, BiH

 

D. akademik Dejan Milošević, Istraživač atomskih procesa u atofizici i profesor na PMF Sarajevo

 

Prof. dr. Nedžad Mulabegović,, Predsjednik Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Sarajevo, BiH

 

 

 

 

 

Prof. dr. Muris Osmanagić, Laureat  najviše  nagrade za nauku u bivšoj Jugoslaviji - AVNOJ-a za 1982.

 

Akademik profesor emeritus dr.  Branislava Peruničić, PodpredsjednikANUBiH, Sarajevo, BiH

 

Akademik prof. dr. Vladimir Premec, sekretar odjeljenja humanističkih nauka, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH), Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Predsjednik

Hrvatskog društva za znanost i umjetnost Bosne i Hercegovine

 

G. Sretko Radišić, dipl. ing. Predsjednik Srpskog građanskog vijeća (SGV), Zenica, BiH

                                                             

Akademik Abdulah Šarčević , član, ANUBiH,  Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, BiH

Dipl. ing. Chem. Schlomo Bar Giyora (Vladimir) Zupkovic, Konsultant i stručni saradnik, Caduri Center Laboratories, Lower Galilee, Israel (Nazaret, Haifa, Ako i Tiberias), BH dijaspora, Izrael.

 

 

 

 

B / Podaci o potpisnicima „Otvorenog apela”

 

 

#

Titula, ime i prezime    

Institucija

 

Grad/zemlja prebivališta

 1. 1.    

Haris Alibabic, MPA. PhD Candidate 

President of the Congress of North American  

 Bosniaks, Grand Rapids

Michigan, USA

 1. 2.     

Profesor emeritus dr. Ibrahim Arnautović

 

Veterinarski fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Sarajevo, BiH

 1. 3.     

Dr. med. Kenan Arnautović

 

MD, FACS, Semmes-Murhey Klinika, Memphis, Tennessee, SAD

Memphis, TN,

SAD

 1. 4.     

Prof. dr. fra Mile Babić

Dekan Fakulteta franjevačke teologije

Sarajevo, BiH

 

 1. 5.     

Gđa Amila Bakšić 

Umjetnička direktorica Narodnog pozorišta Sarajevo, primadonna Opere Narodnog Pozorišta

Sarajevo, BiH

 1. 6.     

Prof. dr Josip Baotić

Profesor književnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Sarajevo, BiH

 1. 7.     

Dr. sci. Esad Bajtal

Nezavisni istraživač, glavni i odgovorni urednik časopisa „Glas antifašista”, Sarajevo

Breza, BiH

 1. 8.     

Doc. dr. Vedada Baraković

 

Filozofski Fakultet Univerziteta Tuzla, BiH

 

Tuzla, BiH

 

 1. 9.     

Mr. Mersad Berber

 

Likovni umjetnik: slikar, grafički umjetnik

Zagreb, Hrvatska

10. 

Prof. dr. Rešad Begtić,

emeritus

Predsjednik Vijeća Kongresa Bošnjačkih Intelektualaca Tuzla, profesor ekonomije

Tuzla, BiH

11. 

Akademik prof. dr. Ljubomir Berberović

Član Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine,

Sarajevo, BiH

12. 

Prof. dr. Seniha Bešlagić 

Profesor emeritus, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu

Sarajevo, BiH

13. 

Prof. dr. Ivan Bubalo

Profesor na Fakultetu franjevačke teologije

Sarajevo, BiH

 

14. 

Prof. dr. Suzana Bubić

Rektor Univerziteta „Džemal Bijedić” Mostar

 

Mostar, BiH

 1. 15.             

Snježana Buzov 

Professor Near Eastern Languages and Cultures Department, The Ohio State University, Member BHAAS, Columbus

OH, USA

16. 

D. Akademik prof. dr. Ivan Cvitković

Član ANUBIH i profesor na Fakultetu Političkih nauka Univerziteta u Sarajevu

BiH

17. 

Prof dr. Faruk Čaklovica

Rektor Univerziteta u Sarajevu

 

Sarajevo, BiH

18. 

Prof. dr. Ivan Čavlović

Dekan Muzičke akademije u Sarajevu

 

Sarajevo, BiH

19. 

Prof. dr. Smail Čekić

Profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, i Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava

Sarajevo, BiH

20. 

D. akademik prof. dr. Muris Čičić

Profesor na Ekonomskom fakultetu Sarajevo

Sarajevo, BiH

21. 

Prof. dr. Esad Ćimić

 

Profesor emeritus teorijske sociologije, religije i sociologije morala, Univerzitet u Sarajevu BiH, Sveučilište u Zadru Hrvatska, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Sarajevo, BiH,

Zadar, Hrvatska,

Beograd, Srbija

22. 

Prof. dr. Faruk Dalagija

 

Radiolog, Medicinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, BiH

Sarajevo, BiH

 1. 23.             

Semir Djulic

Professor of Philosophy and Sociology

Atlanta, Georgia, USA

24. 

D. Akademik prof. dr. Vlatko Doleček

Dopisni član ANUBiH, profesor robotike, Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Sarajevo, BiH

25. 

Prof. dr. Enes Duraković

Profesor književnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Sarajevo, BiH

26. 

Dr. Biljana Đurica-Asotić

Ljekar u Domu zdravlja Zenica

 

Zenica, BiH

27. 

Assist. Prof.  Dr  Emir Festić

 

Director, Intensive Care Units, Assistant profesor of       Medicine, Mayo Clinic, Jacksonville,

Florida, USA

28. 

Prof. dr. Šaćir Filandra

Profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu

Sarajevo, BiH

29. 

Prof. dr. Ivan Filipović

Profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta Sarajevo

Sarajevo, BiH

30. 

G. Jakob Finci

 

 

Dopisni član BHAAS – BiH-Američke akademije za umjetnost i nauku, Predsjednik jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine , Ambasador Bosne i Hercegovine u Švicarskoj

Sarajevo, BiH,

Bern

Švicarska

31. 

Prof. dr. Ognjenka Finci

Profesor na Arhitektonskom fakultetu i Likovnoj akademiji Univerziteta u Sarajevu

Sarajevo, BiH

32. 

Prof. dr. Ešref Gačanin

Direktor Instituta za istraživanja i projektiranje IPSA, Bosna i Hercegovina

Sarajevo, BiH

33. 

Akademik prof. dr. Ejup Ganić

Predsjednik i Rektor Univerziteta „Sarajevska škola za nauku i tehnologiju“ (SSST)

Sarajevo, BiH

34. 

Dipl. ecc. Marko Galić

Specijalista za ekonomske sisteme, Zagreb,

 

Hrvatska

35. 

Prof. dr. Kemal Gutić

Dekan Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta, Tuzla

Tuzla, BiH

36. 

Prof. dr. Rešid Hafizović

Profesor na Fakultetu islamskih nauka Sarajevo

Sarajevo. BiH

37. 

Prof. dr. Mirsad Hadžikadić

 

Osnivački predsjednik BHAAAS – BH Američke akademije za umjetnost i nauku (2007-2008); Direktor Instituta za Kompleksne Sisteme (complexity.uncc.edu), Odsjek za Softver i Informacionih Sistema, Fakultet kompjuterskih nauka i informatike, Univerzitet North Carolina, 

Charlotte, SAD

 1. 38.             

Dr Omer Hadžiselimović, PhD

Adjunct Professor of English, Loyola University,

Member BHAAS,

Chicago, USA

 1. 39.             

Dr. Senad Hadžiselimović

President of the Bosniacs Academic Forum

Mannheim,

Germany

40. 

Akademik prof. dr. Kemal

Hanjalić

Profesor na Delft Univerzitetu

Holandija

41. 

Mr. sci. Mario Heinal

 

Magistar političkih nauka

Bat – Yam,  Izrael

42. 

Prof. Vesna Hercegovac-Pašić

Arhitekta-urbanist, Arhitektonski fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Sarajevo, BiH

 1. 43.             

Emir Hodžić, D.V.M. PhD

Center for Comparative Medicine, Directo r of the Real Time PCR Research & Diagnostic, Core Facility, School,of Veterinary Medicine,

University of California , Member BHAAS

Davis, USA

 1. 44.             

Prof.  Dr. Migdat Hodžić

Member of the Bosnian Herzegovinian American

Academy of Arts and Sciences (BHAAS), Cupertino

CA, USA

 1. 45.             

Akademik prof. dr Dzevad Hozo

akademski slikar, profesor na Likovnoj akademiji, Univerzitet Sarajevo

Bosna i Hercegovina

 1. 46.             

Prof. dr Metka Krajgher-Hozo

profesor na Likovnoj Akademiji, Univerzitet Sarajevo

Bosna i Hercegovina

47. 

D. Akademik Nedžad Ibrišimović

Književnik, skulptor

Podlugovi, BiH

48. 

Prof. dr. Tomislav Išek

 

Profesor moderne historije na Univerzitetu u Tuzli

Tuzla, BiH

49. 

Mr. sci. dr. Zerina Jašarević

 

Patolog, specijalista biomedicine i karcinoma dojke

Voralberg, Austria

 1. 50.             

Prof. Dr. Anton Jekauc

Direktor Instituta za strateška istraživanja Sarajevo i Pročelnik odjela za društvene znanosti Hrvatskog društva za znanost i umjetnost Bi H

Sarajevo, BiH

51. 

Prof. dr. Pavo Jurišić

Dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sarajevo

 

Sarajevo, BiH

52. 

Akademik prof. dr Dževad Juzbašić

Historičar Austrougarskog perioda, član Akademija nauka i umjetnosti BiH

Sarajevo, BiH

53. 

Prof. David Kamhi

Profesor violine, emeritus na Muzičkoj akademiji u Sarajevu

Sarajevo, BiH

54. 

Akademik prof. dr. Hanifa Kapidžić – Osmanagić

Član Akademija nauka i umjetnosti Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu

 

Sarajevo, BiH

 1. 55.             

Mustafa Kapidžić

filmski režiser, glavni urednik izdavačke kuće KultB

Sarajevo Bosna i Hercegovina

56. 

Prof. dr. Dževad Karahasan

 

Pisac i profesor na Filozofskom fakultetu

Univerziteta u Sarajevu

Sarajevo, BiH

57. 

Prof. dr. fra Marko Karamatić

 

Profesor Fakulteta franjevačke teologije

U Sarajevu

Sarajevo, BiH

58. 

G. Stjepan Kljujić

Novinar i bivši član predratnog i Ratnog predsjedništva Republike BiH  (1992)

Sarajevo, BiH

59. 

Prof. Vlado Kerošević

Dekan Akademije dramskih umjetnosti Tuzla

 

Tuzla, BiH

60. 

Prof. dr. Aleksandar Knežević

Profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Sarajevo, BiH

61. 

Vanr. prof. dr. Hajro Kofrc

Professor Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Tuzla, BiH

 1. 62.             

Vanr. prof. dr Safet Kozarević

dekan Ekonomskog fakulteta, , Univerzitet u Tuzli

Bosna i Hercegovina

63. 

Prof. dr. Azem Kožar

Profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Tuzla, BiH

64. 

G. Mišo Krunić, dipl. ecc.

Predsjednik Srpskog kulturnog društva „Prosvjeta”

Sarajevo, BiH

65. 

Prof. dr. Slavo Kukić

Profesor i prodekan na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Mostar

 

Mostar, BiH

 1. 66.             

Miro Lazović , Bs. Politology

First President of the Parliament of Bosnia and

Herzegovina (1992-1995)

Sarajevo Bosna i Hercegovina

67. 

D. Akademik Lidija Licender – Cvijetić

 

dopisni član Akademija nauka i umjetnosti BiH

Sarajevo, BiH

68. 

Akademik prof. dr Slobodan Loga

Potpredsjednik Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Sarajevo, BiH

69. 

Prof. dr. Mirjana Malić

Profesor na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Sarajevo, BiH

70. 

Prof. dr. Rajka Mandić

Profesor i projektant u arhitekturi, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Sarajevo, BiH

71. 

Profesor emeritus dr Omer Ibrahimagić

 

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu

Sarajevo, BiH

72. 

Prof. dr. fra Luka Markešić

Predsjednik Hrvatskog Narodnog Vijeća (HNV), Bosna i Hercegovina, profesor na Fakultetu franjevačke teologije u Sarajevu

Sarajevo BiH

73. 

Akademik prof. dr. Juraj Martinović

Član Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Sarajevo, BiH

74. 

Akademik prof. dr Božidar Matić

Profesor automatike, Predsjednik Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Sarajevo, BiH

75. 

Prof. dr. Predrag Matvejević

Profesor slavistike na Sveučilištu „La Sapienza”, Rim

Rim, Italija

76. 

D. Akademik prof. dr. Dejan Milošević

Profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu

Univerziteta u Sarajevu

Sarajevo, BiH

77. 

Prof. dr. Ferid Muhić

Profesor sociologije i antropologije, Univerzitet Skopje

Skopje, Macedonia

78. 

Prof. dr. Nedžad Mulabegović

Predsjednik Vijeća Kongresa Bošnjačkih  Intelektualaca (VKBI), profesor Medicinskog fakulteta , Univerzitet Sarajevo

Sarajevo, BiH

79. 

Dr. Rasim Muratović

Viši naučni saradnik Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Sarajevo

Sarajevo, BiH

 1. 80.             

Doc. dr Najetović Džemil

Umirovljeni general Armije Bosne i Hercegovine,

Univerzitetski nastavnik društvenih nauka, Univerzitet „Philip Noel Böker“

Sarajevo

81. 

Prof. dr. Muris Osmanagić

Laureat najveće nagrade za nauku u bivšoj Jugoslaviji – nagrade AVNOJ (1982)

Sarajevo, BiH

82. 

D. Akademik prof. dr. Adila Pašalić-Kreso

Profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Sarajevo, BiH

 1. 83.             

Mr. Zaim Pasic

Bosnia and Herzegovina World Network

Birmingham, United Kingdom

84. 

Prof. dr. Enes Pelidija

Profesor Osmanskog perioda historije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Sarajevo, BiH

85. 

Akademik prof. dr. Branislava Peruničić

Član ANUBiH, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu

Sarajevo, BiH

 1. 86.             

Doc. dr Marica Petrović

Prodekan za naučno-istraživački rad i razvoj na Filozofskom Fakultetu, Univerzitet Tuzla

Bosna i Hercegovina

87. 

Akademik prof. dr. Vladimir Premec

Sekretar odjeljenja humanističkih nauka ANUBiH profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Predsjednik Hrvatskog društva za znanost i umjetnost Bosne i Hercegovine

Sarajevo, BiH

88. 

Gosp. Sretko Radišić

Predsjednik Srpskog građanskog vijeća (SGV)

 

Sarajevo, BiH

89. 

Mr. sci. Emir Ramić

 

Direktor Instituta za istraživanje genocida

Hamilton,

Kanada

 1. 90.             

Mr Amer Sabitovic, Graduate Engineer

President of the Bosnian Academic Circle

Münich, Germany

 1. 91.             

Ms. Senada Softic – Telalovic, Msc

Chair, Australian Council of Bosnian

Herzegovinian Organisations

Melbourne, Australia

92. 

D. Akademik Sulejman Redžić

 

Dopisni član Akademije nauka, profesor ekologije na Prirodno - matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

 

 Sarajevo, BiH

93. 

Akademik Teodor Romanić

 Član Akademija nauka i umjetnosti, profesor emeritus na Muzičkoj akademiji Sarajevo

Sarajevo, BiH

94. 

Gđa Almijana Rudić

Savjetnik, Ambasada Bosne i Hercegovine u Izraelu

Izrael

95. 

Prof. dr. Dževad Sarač

 

Član Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Sarajevo, BiH

96. 

Akademik Abdulah Sidran

Pjesnik, član  Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

 

Sarajevo, BiH

97. 

Prof. dr. Adnan Silajdžić

Profesor na Fakultetu islamskih nauka, Sarajevo,

Sarajevo, BiH

98. 

G. Zekerijah Smajić

Novinar i publicista, specijalista za europske integracije 

Sarajevo, BiH

99. 

Prof. dr. Milan Stević

Profesor na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, BiH

Sarajevo, BiH

 1. 100.            

Prof. dr. Džemal Sokolović

Profesor političkih nauka, Bergen, Norveška

 

Sarajevo, BiH

 1. 101.            

G. Gordan Srkalović, MD, OhD, FACP

Direktor, Sektor za klinička ispitivanja, Centar za rak Sparrow, klinički vanredni profesor, Odsjek za Medicinu, Medicinski fakultet, Michigan State University

Michigan, SAD

 1. 102.        

Slavka SufiMičić, MSc

 Bc.Eng. Asocijacija za integralnu zaštitu okoline i održivi razvoj, Tuzla, Bosna i Hercegovina Association for Integral Ecology and  

       Development

Tuzla, Bosnia and Herzegovina

 1. 103.            

Prof. dr. Abdulah Šarčević

Profesor filozofije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, BiH

Sarajevo, BiH

 1. 104.            

Akademik prof. dr. Edin Šarčević

 

Van. profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Leipzig, član ANUBiH izvan redovnog sastava i predsjednik Fondacije Centar za javno pravo (CJP)

Leipzig,

Germany

 1. 105.            

Prof. dr. fra Ivan Šarčević

Profesor na Fakultetu franjevačke teologije, Sarajevo

Sarajevo, BiH

 1. 106.            

Akademik prof. dr. Taib Šarić

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu

Sarajevo, BiH

 1. 107.            

Akademik prof. dr. Boris Tihi

Član ANUBIH, profesor, Sveučilište/Univerzitet Vitez

BiH

 1. 108.            

D. Akademik prof. dr. Miloš Trifković

D. član ANUBiH, Sveučilište/Univerzitet Vitez

BiH

 1. 109.            

Akademik prof. dr.  Mladen Trkovnik

Član Akademije nauka i umjetnosti BiH

BiH

 1. 110.            

Doc. dr. Emir Turkušić

 

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta Sarajevo,bivši ministar za nauku i obrazovanje Kantona Sarajevo, Federacija BiH.

Sarajevo, BiH

 1. 111.            

Akademik prof. dr. Zlatko Ugljen

Arhitekt, projektant, profesor Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Sarajevo, BiH

 1. 112.            

Akademik prof. dr. Midhat Ušćuplić

Profesor na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Sarajevo, BiH

 1. 113.            

Prof. dr. fra Velimir Valjan

Profesor na Fakultetu Franjevačke teologije, Sarajevo

Sarajevo, BiH

 1. 114.            

Akademik fra Petar –Perica Vidić

Franjevački samostan Sv. Ante na Bistriku

Sarajevo, BiH

 1. 115.            

Akademik prof. dr. Mihovil Vlahinić

Član Akademija nauka i umjetnosti BiH

Sarajevo, BiH

(dopunjeno)

 1. 116.            

Prof. dr. Slavenka Vobornik

Prorektor za nastavu Univerziteta Sarajevo, BiH

Sarajevo, BiH

 1. 117.            

Prof. dr. fra Benedikt Vujica

Profesor na Fakultetu franjevačke teologije, Sarajevo

Sarajevo, BiH

 1. 118.            

Akademik Mehmed Zaimović

Član Akademije nauka i umjetnosti BiH, Sarajevo

Sarajevo, BiH

 1. 119.            

G. Safet Zec

 

Glasoviti likovni umjetnik, živi i radi u Veneciji, Italija, i u Sarajevu, BiH

Venecija, Italija, i Sarajevo, BiH

 1. 120.            

Doc. dr. Behija Zlatar

Naučni savjetnik i direktor Orijentalnog instituta u Sarajevu

Sarajevo, BiH

 1. 121.            

Prof. dr. Muhamed Zlatar

Profesor na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Sarajevo, BiH

 1. 122.        

Dipl. ing. chem. Schlomo Bar (Vladimir) Zupković

 

Specijalista za bioenergetiku i bioanalizu, ekolog, konsultant i stručni saradnik, Caduri Center Laboratories, Lower Galilee

Nazaret, Haifa,

Ako, Tiberias,

Izrael.

 1. 123.        

Prof. dr. Miodrag Živanović

Filozofski fakultet Univerziteta u Banja Luci

 

Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

 

  

Izražavamo posebnu zahvalnost za prevod „Otvorenog apela“ i pratećih dokumenata na engleski jezik:

 

Ms. Sabini Gadžo, Mphil

Koordinatoru Fakulteta modernih jezika i Departmanu engleskog akademskog pisanja, Univerzitet: Sarajevska škola nauke i tehnologije (SSST), Sarajevo, BiH.